OBJEKTIF


Untuk mengadakan satu forum yang membolehkan ibu bapa dan para guru MRSM Kuantan bertukar fikiran dan maklumat demi untuk kebaikan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar di samping memberi perkhidmatan dan kebajikan kepada mereka demi memenuhi kehendak dan keperluan mereka.


JAWATANKUASA BADAN MUAFAKAT SESI 2006/2008

 

Penasihat
Pengetua


Yang Dipertua


Timbalan Yang Dipertua


Setiausaha


Bendahari


Ahli